Hvad koster det?

Priser i skoleåret 2019/20:

Skolepenge: 1850 kr. pr. måned for 1. barn, 1620 kr. pr. måned for 2. barn og 155 kr. pr. måned for 3. og flg. børn. Der betales i alle 12 måneder.

SFO Snøvsen: 1150 kr. pr. måned for 1. barn, 960 kr. for 2. barn, 0 kr. for 3. og flg. børn. Der betales i 11 måneder (juli undtaget). 

Fritidsklub Tårnet: 850 kr. pr. måned for 1. barn, 650 kr. for 2. barn, 0 kr. for 3. og flg. børn. Der betales i 11 måneder.

Hvis forældre har 1 barn i Snøvsen og 1 barn i Tårnet, opnås ligeledes søskenderabat.  

Mini-SFo Molevitten (maj og juni 2020) 3000 kr. pr. måned.

Indskrivningsgebyr: 1850 kr. 

Depositum: 3700 kr.

Begge forældremyndighedsindehavere hæfter for betaling af skolepengene.

 

 

 

 

Værdier