Retningslinjer for kommunikation mellem skole og hjem på Hørsholm Lille Skole

 

Åbenhed og tæt kontakt er forudsætningen for en god skoletid for alle skolens børn og voksne. God kommunikation mellem skole og hjem er samtidig en vigtigt fundament for et godt arbejdsmiljø for skolens ansatte. Derfor har bestyrelsen og skolens ansatte i samarbejde formuleret nedenstående retningslinjer for kommunikationen. Retningslinjerne skal give klarhed over forventninger og over hvilke formål de forskellige kommunikationsveje anvendes til.

1.     Overordnede retningsliner for kommunikationen

På Hørsholm Lille Skole forventer vi, at alle forældre og ansatte

·         holder god tone

·         er høflige og konstruktive

·         er åbne  og søger at indgå i dialog

Vi forventer endvidere, at alle

·         tænker før de taler eller skriver

·         lytter til, hvad der bliver sagt eller skrevet

·         fokuserer på sagen og undgår personangreb

·         henvender sig på en nysgerrig og undersøgende måde, hvis de oplever noget, de finder uforståeligt

·         undgår at tale for andre og kun taler for sig selv

2.     Om kommunikation via mailMail via Intranettet bruges fortrinsvis til aftaler og korte beskeder.

Mail er ikke egnet til egentlig debat og er en kommunikationsvej, der nemt kan føre til misforståelser og ufrugtbar kommunikation. Overvej derfor altid om mailen er den rette vej eller om emnet egner sig bedre til en samtale.

Hvis mail anvendes, så husk udover ovenstående at

·         kvittere for modtagelse

·         være omhyggelig med sprogbrug

·         undgå at skrive i en tilstand af vrede

·         lade være med at sætte skolens ledelse eller den øvrige forældregruppe på cc, før der er søgt afklaring direkte til implicerede ansatte.

·         undgå at indgå i diskussioner. Hvis mailen kræver et længere svar, kan man bede om en opringning på et passende tidspunkt

Der er en gensidig svarfrist mellem skole og hjem på 3 dage.

 

3.     Kommunikation og information i øvrigt

 

Om information fra skolen

·         Skolen har et ugentligt informationsbrev, Fredagsseddel, som alle forventes at læse

·         Skolen har en hjemmeside og et intranet (Intra), der løbende opdateres

·         Der udsendes ugeplan for alle klasser senest kl.17 søndag. Planen viser indholdet i timerne og er ikke en lektieplan

·         Forældre og børn skal løbende holde sig orienteret på ugeplanen og klassens opslagstavle på Intra

 

Samtaler og møder

·         Hver elev tilbydes to skole-hjemsamtaler i hvert skoleår. Har forældrene ikke mulighed for at komme på de angivne tidspunkter, kan man bede om en telefonisk skole-hjemsamtale

·         Alle klasser har to forældremøder  hvert skoleår.

·         Der er en række arrangementer på skolen i hvert skoleår, der støtter op om et tæt skolehjemsamarbejde (højskoleaftener, forældreskole, translokation, lørdagsskole, arbejdsweekender mv.)

·         Skolen har mulighed for at indkalde forældre til andre samtaler  eller møder, også med eksterne fagpersoner (skolelæge, sundhedsplejerske, talepædagog og psykolog)

·         Skulle man som forældre have behov for en egentlig samtale, skal der laves forudgående aftale, da personalet ikke kan gå fra til en samtale ifbm. morgensamling, afhentning mv.

 

Sygemeldinger og orientering om fravær

·         Forældre skal sygemelde deres barn telefonisk til skolens kontor inden kl. 8 om morgenen

·         Alle øvrige henvendelser vedr. elevers fravær skal skrives i kontaktbogen på Intra

 

Kontakt

·         Skolens kontor har så vidt muligt telefontid hverdage 8.30-14.30

·         Skolens bestyrelse kan kontaktes via Intra

·         Alle medarbejdere kan kontaktes via Intra

Vedtaget af personale og skolebestyrelse maj 2015.

 

 

 

 

 

Værdier