Styrketimer

Formålet med styrketimer er både at styrke elevernes læsning og at fremme deres fysiske aktiviteter, så de får større overskud til undervisningen resten af dagen. Vi har styrketimer i bh. kl. - 6. kl. 2 gange 45 minutter om ugen.

I styrketimerne kan der fx være stillelæsning, hvor en større gruppe elever på tværs af klasserne mødes og læser, samtidig med at en anden gruppe elever har bevægelse med fx hockey i salen eller gamle lege i skolegården.

De elever som deltager i ekstra dansk, matematik eller læsekurser vil primært modtage deres ekstraundervisning mens der er styrketimer.

 

 

Værdier