Kreativitet

Musical - Billedkunst - Design

Kreativitet er et af skolens tre fokusområder, og kreative arbejdsformer er en integreret del af den daglige undervisning.

Vi opfatter eleverne som selvstændige individer med forskellige faglige og kreative styrker, og vi ser det som vores opgave at understøtte hvert enkelt elevs udvikling og læringsstrategi. Derfor sørger vi også altid for at integrere kreativitet på forskellige måder, så den enkelte elev får de optimale muligheder for at realisere netop sit potentiale. Det gennemføres, at vi benytter en varieret undervisning, som tilgodeser forskellige måder at lære på.

Rent praktisk har blandt andet musik en væsentlig rolle, hvilket betyder, at alle elever har musik i hele deres skoleforløb. Der arbejdes med sammenspil, instrument- og musikteori, og på mellemtrinnet er der dobbelt lærerbesætning, og eleverne laver en musical hvert andet år. For eleverne i overbygningen er musik et valgfag. 

En anden måde vi integrerer kreativitet på, er ved hjælpe af fagene billedkunst, syning, sløjd og køkken, som er en del af vores projektundervisning. Dette kan fx være ved at bygge solsystemet med planeter i papmache til tema om universet, eller ved optegning af kæmpe koordinatsystemer i skolegården, som børnene kan gå rundt i, når de løser opgaver i matematik.

Læs også om vores to andre fokusområder Innovation og Grøn Skole.

 

Værdier